INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Lebiedziński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Radziecka monografia o semiotyce. [Rec. Reznikow, Ł. O. Gnoseołogiczeskije woprosy semiotiki]. Studia Filozoficzne, nr 3, 186-194, 1965.

Główne problemy semiotyki. [Rec. Wietrow, A. A. Semiotika i jejo osnownyje problemy]. Studia Filozoficzne, nr 4, 172-179, 1969.

Krytyka "marksizmu krytycznego". [Polemika z: Szewczyk, Jan. O istocie marksowskiej filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 3, 158-174, 1970.

# marksizm # praca #
TREŚĆ. (A) Odmiany "marksizmu". (B) "Marksizm krytyczny" a fenomenologia. (C) Marksizm a dorobek myśli ludzkiej. (D) Problem pracy w filozofii marksistowskiej.

Blaski i cienie nowych programów marksistowskiej filozofii i teorii rozwoju społecznego oraz ich realizacje. Studia Filozoficzne, nr 5, 211-229, 1971. Lebiedziński, Włodzimierz.

# nauczanie filozofii # marksizm #
TREŚĆ. (A) Ogólne uwagi dotyczące programu. (B) Program "głównych zagadnień marksistowskiej filozofii i teorii rozwoju społecznego". (C) Kadra naukowo-dydaktyczna. (D) Problem pomocy naukowych. (E) Formy realizacji programu. (F) Egzaminy doktoranckie z filozofii. (G) Atmosfera towarzysząca realizacji nowych programów.

Filozofia a nauki szczegółowe. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 155-174, 1972.

# filozofia a nauka # pozytywizm # marksizm a nauka #

Jeszcze raz o dialektycznym pojęciu materii. [Polemika z: Musiał, Zbigniew. Z historii leninowskiej definicji materii]. Studia Filozoficzne, nr 10, 123-137, 1980.

# LENIN, I. W. # ENGELS, F. # materia #

Pojęcie znaku i znaczenia w świetle leninowskiej teorii odbicia. Studia Filozoficzne, nr 10, 89-100, 1981. Lebiedziński, Włodzimierz.

# znak # znaczenie # teoria odbicia #