INDEKS AUTORSKI

Marek Lechniak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Logika epistemiczna Jerzego Łosia a teoria racjonalnego zachowania. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 77-89, 1988.

# logika # ŁOŚ, Jerzy # racjonalność # zachowanie #

Logika epistemiczna G. H. von Wrighta a logika epistemiczna M. Chisholma. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 91-109, 1988. Lechniak, Marek.

# logika # racjonalność #