INDEKS AUTORSKI

Ryszard Legutko


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pokusa totalnego liberalizmu. Znak, nr 357-358, 1077-1097, 1984.

# filozofia społeczna # liberalizm #

Eric Voegelin: polityka i transcendencja. Znak, nr 370-371, 126-147, 1985.

# VOEGELIN, Eric # polityka # transcendencja #
TREŚĆ. * Życie i praca. * Istota pozytywistycznej rewolty. * Pozytywizm i gnostycyzm. * Nowa filozofia polityczna. * Doświadczenie Izraela. * Doświadczenie greckie.

Socjalizm i demokracja w teologii Reinholda Niebuhra. Znak, nr 382, 3-22, 1986.

# socjalizm # demokracja # teologia #

Wolność negatywna, wolność pozytywna. [Rec. Conceptions of Liberty in Political Philosophy. Pelczynski, Zbigniew A.; John Gray (eds.)]. Znak, nr 383, 112-119, 1986.

# wolność #

Triumf i klęska Sokratesa. Znak, nr 386, 67-73, 1987.

# Sokrates #

Skażenie Europą. [Rec. Bloom, Allan. The Closing of the American Mind]. Znak, nr 399, 106-113, 1988. Legutko, Ryszard.

# relatywizm #

Spór o Platona. Znak, nr 408, 56-67, 1989.

# PLATON # filozofia polityki # państwo #