INDEKS AUTORSKI

Zdzisław Lekiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Żywotne problemy filozofii marksistowsko-leninowskiej. [Rec. Osnowy marksistsko-leninskoj fiłosofii. Konstantynow, F. W. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 281-284, 1972. Lekiewicz, Zdzisław.

Czyn osoby i rzeczywistość. [Rec. Wojtyła, Karol. Osoba i czyn]. Studia Filozoficzne, nr 5, 263-268, 1973.