INDEKS AUTORSKI

Piotr Lanartowicz SJ


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Ziemiański, Stanisław. Życie - porządkujący ruch materii. Znak, nr 208, 203-215, 1980.

# biologia # życie # kreacjonizm naukowy #
TREŚĆ. * Pojęcie porządku. * Struktura białek funkcjonalnych. * Dynamika biologicznych procesów porządkujących. * Od faktów do całościowego poglądu na fenomen życia.

Analiza pojęcia wycelowania zewnętrznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 39-54, 1980. Lenartowicz, Piotr.

# cel # teleologia #
TREŚĆ.1. Wprowadzenie. 2. Wstępne wyjaśnienie terminologiczne. 3. Analiza syntropii czyli wycelowania w przestrzeni. 4. Analiza synchronii czyli wycelowania w czasie. 5. Zjawisko selekcji. 6. Postulat przyczyny wycelowania zewnętrznego.