INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Leśniak (1911-1987)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Epikureizm jako doktryna socjologiczna. Myśl Filozoficzna, nr 1, 83-107, 1956.

# epikureizm # socjologia #

Poemat Lukrecjusza O przyrodzie. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-179, 1957.

# LUKRECJUSZ, Titus # stoicyzm # epikureizm # filozofia starożytna #

O teoretycznych i historycznych podstawach indukcji Franciszka Bacona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 3-80, 1957. Leśniak, Kazimierz.

# BACON, Francis # indukcja eliminacyjna # empiryzm # błędy poznania #
TREŚĆ. (A) Kilka refleksji historycznych. (B) Bacon i alchemia. (C) Bacon a scholastyka i religia. (D) Założenia i cele metody Bacońskiej. (E) Krótka dygresja na temat indukcji w ogóle. (E) "Velerius terminus", czyli zarys nowej metody. (F) W dalszym ciągu o metodzie Bacona. (G) Klika bliższych informacyj o faktach wyróżnionych. (H) "Wiedza to potęga".

"Komentarz" w: Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy. Szymański, Edward (tłum.), 263-424. Warszawa, PWN, 1957.

Stoicyzm i etyka Marka Aurelego. Studia Filozoficzne, nr 2, 128-152, 1958.

# MAREK AURELIUSZ # stoicyzm # etyka #

Lukrecjusz. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960; wyd. 2 1985.   

# LUKRECJUSZ; Titus Lucretius Carus # epikureizm # etyka # arete # humanizm # atomizm starożytny #
TREŚĆ. I. Dzieło. II. Żywot. III. Epoka. IV. Filozoficzne podstawy poematu: epikureizm. 1. Epikur i epikurejczycy. 2. Części składowe filozofii Epikura. (a) Kanonika. (b) Fizyka epikurejska. (c) moralność epikurejska. 3. Pojęcie dobra najwyższego. 4. Epikurejskie pojęcie dobra najwyższego. 5. Teoria rozkoszy. 6. Rozkosze zmysłowe i umysłowe. 7. Nauka o pożądaniach. 8. Droga do najwyższej rozkoszy. 9. Epikur i cyrenaicy. 10. Cnota w pojęciu epikureickim. 11. Wiedza dla etyki. V. Ogólnoludzki humanizm Lukrecjusza. VI. Naukowe przesłanki w poemacie Lukrecjusza. 1. Kosmogonia i geneza cywilizacji wg anonima. 2.Dzieje ludzkości w poemacie Lukrecjusza. 3. Historyczne tło epikureizmu i doktryna przyjaźni. 4. Poemat Lukrecjusza jako dzieło naukowe i jako wizja artystyczna. VII. Lukrecjusz a Epikur. VIII. Dogmatyzm epikurejski. IX. Losy pośmiertne Lukrecjusza. X. WYBÓR PISM.

Franciszek Bacon. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1961.

Zob. wyd. 2 1967.

Logika stoicka. [Rec. Mates, Benson. Stoic Logic]. Studia Filozoficzne, nr 3, 154-167, 1964.

Arystoteles. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 3 1989.

# ARYSTOTELES # Lykeion # fizyka # metafizyka # etyka # polityka #
TREŚĆ. (A) Żywot Arystotelesa. (B) Organizacja Liceum. (C) Dalsze losy Arystotelesa i jego śmierć. (D) Charakterystyka Arystotelesa. (E) Twórczość Arystotelesa w aspekcie historycznym. (F) Drugi pobyt w Atenach. (G) Zasady fizyki i filozofii pierwszej. (H) Przyczynowość i celowość. (I) Materia, pierwsza materia i forma. 10. Psychologia. (J) Wrażenia zmysłowe i myśli. (K) Etyka. (L) Polityka i teoria państwa. (M) Praca i niewolnictwo. (N) Filozofia. (O) Podział nauk. (P) Logika. (R) Dzieje Liceum. (S) Komentatorzy. (T) Dzieła Arystotelea. (U) Wykaz ważniejszych prac o Arystotelesie.
WYBÓR PISM. (A) Z dialogu Eudymos. (B) Z Metafizyki. (C) Psychologia. (D) Polityka. (E) Pedagogika. (F) Z Poetyki. (G) Z Retoryki. (H) Z Etyki nikomachejskiej.

"Francis Bacon albo o wolności pojętej jako wiedza" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 175-184, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Leśniak, Kazimierz.

# wolność # BACON, Francis # wiedza naukowa # emancypacja #

Franciszek Bacon. (Myśli i Ludzie). Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# BACON, Francis # metodologia nauki # indukcja eliminacyjna # błędy poznania #
TREŚĆ. I. Żywot. II. Dzieła. III. Ogólne założenia baconizmu. 1. Konieczność reformy wiedzy. 2. Idea postępu. 3. Konieczność zrewolucjonizowania warunków życiowych. IV. Bezpośredni poprzednicy Bacona. V. Stosunek Bacona do nauk szczegółowych. VI. Metoda Bacona. 1. Założenia i cele. 2. Teoria poznania. 3. Teoria idoli. 4. Filozofia jako metodologa. 5. Indukcja eliminacyjna. 6. Fakty wyróżnione. 7. Doświadczenia naukowe czyli "Łowy Pana". 8. Dalsze losy metody indukcyjnej. VII. Nowa Atlantyda, czyli utopia nauki. VIII. Etyka. IX. Bacon w Polsce. X. WYBÓR PISM. 1. Metodologia i teoria nauki. 2. Organizacja nauki. 3. Etyka.

"Burski - pochwała dialektyki stoickiej" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 65-90. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # BURSKI, Adam (Bursius) # stoicyzm #
TREŚĆ. (A) Jan Zamoyski i jego akademia. (B) Dzieło Burskiego. (C) Pochwała dialektyki. (D) Kryterium prawdy. (E) O pojęciach, wiedzy i mądrości. (F) O elementach mowy i definicjach. (G) Logika zdaniowa.