INDEKS AUTORSKI

Henryk Leszczyna (1937-2000)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Petrażycki. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974.

# PETRAŻYCKI, Leon # filozofia prawa # metodologia nauk prawnych # prawo a moralność # przeżycie moralne #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Leon Petrażycki - życie i dzieło. (C) Rozważania metodologiczne. (D) O etyce i sprawiedliwości. (E) Naukowa polityka prawa. (F) Summa theoria. (G) Bibliografia ważniejszych prac L. Petrażyckiego.
WYBÓR PISM. (A) Z "O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa". III. Prawo i moralność. VI. Świadomość moralna i świadomość prawna jako czynniki indywidualnego postępowania i zjawisk społecznych. Znaczenie świadomości prawnej. (B) Ze "Wstępu do nauki polityki prawa". I. Wstęp do ogólnej nauki polityki prawa. 1. Ideał społeczny. 2. Postęp etyczny. 3. Rola wychowawcza prawa. (C) Z "Teorii prawa i państwa". § 37. Sprawiedliwość. § 38. O naturze tak zwanego prawa naturalnego dawniejszej filozofii prawa. (D) Ze "Wstępu do nauki prawa i moralności". (E) Z "O filozofii". (F) Z "Nowych podstaw logiki i klasyfikacji umiejętności". (a) Pozycje. § 1. Zagadnienie centralnego pojęcia logiki. Pojęcie pozycji. (b) Logika pozycyjna. § 5. O dwóch działach logiki: logice prawdy i logice subiektywno-stosunkowej. Stron 188.