INDEKS AUTORSKI

Jan Leszczyński (1905-1990)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria świata w ujęciu Hansa Corneliusa. (Próba krytyki). Cz. I i II. Kwartalnik Filozoficzny, 18(2), 73-160, 1949. Leszczyński, Jan.
Teoria świata w ujęciu Hansa Corneliusa. (Próba krytyki). Cz. III. Kwartalnik Filozoficzny, 18(3/4), 173-240, 1949.

# CORNELIUS, Hans # świat #
TREŚĆ. Uwagi wstępne. * Wprowadznie. Część I. Surowy materiał doświadczenia i pierwsze uformowania pojęciowe wynikające z jego powiązania. 1. Bezpośrednie dane świadomości. 2. Pojęcie "ja" zjawiskowego jako wielości następujących po sobie treści bezpośrednio danych. 3. Czasowość przeżyć jako fakt transcendentalny. 4. Rozpoznanie jako fakt transcendentalny. Prymitywne pojęcia i prymitywne sądy. 5. Transcendentalny charakter praw kojarzenia. 6. Analiza czasu znanego bezpośrednio. Część II. Pojęcia II-ej kategorii: rzecz i przyczyna. 1. Pojęcie rzeczy. 2. Zjawiska charakterystyczne rzeczy. 3. Przestrzenność zjawisk a przestrzenność rzeczy. 4. Cechy zjawisk a cechy rzeczy. 5. Zarys teorii wiedzy. 6. Wielopodmiotowość doświadczenia przedmiotowego. 7. Czas obiektywny. 8. Pojęcie przyczyny. 9. Indukcja w dziedzinie przedmiotowej. 10. Zastosowanie pojęć II-ej kategorii do przeżyć niezmysłowych. Rzeczy niematerialne. Część III. Rozważania krytyczne. 1. Ukryte założenia teorii. 2. Krytyka bezpośrednio danych. 3. Krytyka zjawiskowego "ja". 4. Krytyka pojęcia symbolicznej funkcji bezpośrednio danych. 5. Krytyka pojęcia czasu. 6. Wieloznaczność pojęcia rzeczy. 7. Wadliwe określenie treści pojęcia rzeczy. 8. Krytyka pojęcia przestrzeni. 9. Krytyka pojęcia przyczynowości.

"Filozof metafizycznego niepokoju" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 93-118. Warszawa, PIW, 1957.

# WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy # metafizyka # formizm # istnienie #

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939). Sylwetka filozofa. Ruch Filozoficzna, XIX (3-4), 150-153, 1959-1960.

O tzw. przeze mnie zdaniach temporalnych. Studia Filozoficzne, nr 6, 55-77, 1972. Leszczyński, Jan.

# logika temporalna # czas # KOTARBIŃSKI, Tadeusz # GRENIEWSKI, Henryk #