INDEKS AUTORSKI

Sabina Lewi


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Odwroty od neopozytywistycznych dogmatów. [Rec. Waismann, Friedrich. "Verifiability" i "Language Strata" w: Logic and Language]. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-200, 1961.

# empiryzm logiczny #

Pawłowizm a mechanicyzm. Uwagi o artykule M. Gepperta. [Polemika z: Geppert, Maksymilian. Uwagi o koncepcji dwóch systemów sygnałowych]. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-222, 1962.

# PAWŁOW, Iwan Pietrowicz # mechanicyzm # neurofizjologia #
TREŚĆ. 1. Podstawowe założenia pawłowskiej metodologii badań wyższych czynności nerwowych. 2. Pawłowska metoda badań wyższych czynności nerwowych - głównym źródłem nieporozumień. 3. Zjawiska fizjologiczne a zjawiska psychiczne. 4. Pawłowska koncepcja drugiego układu sygnalizacyjnego.

Antypozytywizm Maxa Plancka. [Rec. Vogel, Heinrich. Zum philosophischen Wirken Max Plancks. Seine kritik am Positivismus]. Studia Filozoficzne, nr 2, 172-178, 1964.

"Uwagi do referatu p. Mejbauma" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 149-153. Warszawa, PWN, 1966. Lewi, Sabina.

# metodologia nauki # zdanie obserwacyjne #

Marksistowski materializm filozoficzny a nauki przyrodnicze. [Rec. Materialismus und Moderne Naturwissenschaft. Zeszyt specjalny Deutsche Zeitschrift für Philosophie]. Studia Filozoficzne, nr 1, 219-225, 1968. Lewi, Sabina.