INDEKS AUTORSKI

Dominik Lewiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Radykalny konstruktywizm: antologia. Balicki, Bogdan i Lewiński, Dominik i Ryż, Bartosz i Szczerbuk, Emil (red.). Wrocław, Gajt Wyd., 2010.

# konstruktywizm # filozofia nauki #