INDEKS AUTORSKI

Karol Fryderyk Libelt (1807-1875)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej. O miłości ojczyzny. System umnictwa. O panteizmie w filozofii. Walicki, Andrzej (wstęp), VIII-LXXXVII. Warszawa, PWN, 1967.

# filozofia słowiańska # mistycyzm # mesjanizm # panteizm # rozum # filozofia narodowa # umnictwo #
TREŚĆ. I. A. Walicki: Karola Libelta "filozofia słowiańska". II. O miłości ojczyzny, 1-121. III. Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej, 123-420. 1. Kilka słów do drugiego wydania. 2. Krytyka rozumu. (a) Stanowisko autora. (b) Rozum zmysłowy i rozum umysłowy są tej samej natury. (c) Następstwa pojmującego się rozumu w filozofii niemieckiej. (d) Kategorie najwyższe rozumu nie doprowadzają do pojęcia osoby. (e) Rozum nie jest wypełnieniem całkowitej istoty ducha. 3. Ostateczne wypadki filozofii samego rozumu. (a) Kartezjusz i szkoła francuska. (b) Spinoza. (c) Leibniz. (d) Kant. (e) Fichte. (f) Schelling, Hegel i Szkoła Heglowska. (g) Wpływ filozofii czystego rozumu w dziedzinie religii i polityki. 4. Charakterystyka filozofii słowiańskiej. (a) Czy filozofia może być narodową i gdzie szukać pierwiastka do filozofii narodowej. (b) Dekalog filozofii słowiańskiej. (c) Pojęcie koncentracji idei w jednostce, a stąd jej uosobienie. (d) Znaczenie wyrazu duch i dusza. (e) Praktyczna strona filozofii słowiańskiej. 5. Pisarze stanowiący przejście do filozofii słowiańskiej. (a) Cieszkowski August. (b) Trentowski Bronisław. (c) Autor filozofii ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa. (d) Bochwic Florian. (e) Królikowski Ludwik. (f) Hoene-Wroński. (g) Bukaty. 6. Mistycyzm, uważany jako przejście do filozofii słowiańskiej. (a) Znaczenie mistycyzmu w stosunku do filozofii i religii. (b) Przeczucie i intuicja. (c) Mesjanizm. (d) Charakter poezji proroczej i odczytów Mickiewicza. (e) Nauka Towiańskiego. (f) Filozoficzność mistycyzmu. IV. System umnictwa, czyli filozofii umysłowej, 421-483. 1. Przedmowa do trzeciego wydania. 2. Wstęp. 3. Zasada filozofii wyobraźni. 4. Potęgi wszelkiego kształtowania. I. Aneks. 1. O panteizmie w filozofii, 485-545. 2. Recenzja G. W. Hegla z rozprawy doktorskiej Libelta, 547-549.

O odwadze cywilnej. Studia Filozoficzne, nr 4, 26-40, 1979.  Libelt, Karol Fryderyk.
O odwadze cywilnej (II). Studia Filozoficzne, nr 5, 89-112, 1979.

# odwaga # lęk # miłość # walka # filozofia polityki #
TREŚĆ. I. Warunki odwagi cywilnej. (A) Zasady. (B) Uksztalcenie. (C) Niezawisłość. (D) Bojaźń. (E) Żądza znaczenia. (F) Grzeczność. (G) Pomoce odwagi cywilnej. (a) Publiczne postępowanie. (b) Wolność druku. (c) Sąd przysięgłych.