INDEKS AUTORSKI

Zdzisław Libera


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O ściślejszy związek wykładów materializmu dialektycznego i historycznego z naukami szczegółowymi. Myśl Filozoficzna, nr 2, 104-108, 1955. Libera, Zdzisław.

# nauczanie filozofii # marksizm-leninizm #