INDEKS AUTORSKI

Julian Lider


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pogadanki o dialektyce i materializmie. Warszawa, PIW, 1949; wyd. 4 przejrz. i uzup. 1949; wyd. 5, przejrz. i rozsz. Warszawa, PIW, 1951.

# marksizm-leninizm # materializm dialektyczny # materializm historyczny # walka klas # świadomość społeczna # społeczna rola filozofii #
TREŚĆ (wyd. 5, 1951). (A) Wstęp. I. O dialektyce marksistowskiej. 1. Należy badać zjawiska w ich wzajemnym związku i wzajemnej zależności. 2. Należy rozpatrywać zjawiska w ich ruchu i rozwoju. 3. Jak odbywa się rozwój. 4. Jedność i walka przeciwieństw - źródłem rozwoju. II. O materializmie filozoficznym. 1. O materialności świata. 2. Materia i świadomość. 3. O poznawalności świata. III. O materializmie historycznym. 1. O decydujących czynnikach rozwoju społeczeństwa. 2. O sposobie produkcji. 3. O bazie i nadbudowie. 4. Społeczny byt i społeczna świadomość. 5. Rola idei w życiu społecznym. 6. O roli nauki w walce klasowej. 7. Filozofia marksistowska - oręż walki. Ss. 257.