INDEKS AUTORSKI

Józef Lipiec


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O nauczaniu filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 167-176, 1971.

# nauczanie filozofii # marksizm #

Ontologiczna koncepcja państwa w politycznych pismach Lenina. Studia Filozoficzne, nr 4, 101-115, 1971. Lipiec, Józef.

# LENIN, Iljicz Władimir # państwo # władza # społeczeństwo #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Pojęcie "państwa" w pismach Lenina. 3. Państwo i społeczeństwo. 4. Istota państwa na płaszczyźnie ontologicznej. 5. Uwarunkowania egzystencjalne państwa.

Wprowadzenie do filozofii kultury fizycznej. [Rec. Krawczyk, Zbigniew. Natura - kultura - sport. Kontrowersje teoretyczne w Polsce]. Studia Filozoficzne, nr 4, 189-192, 1971.

Wojna i pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 77-87, 1972.

# wojna # pokój #

Filozofia polityki Antonio Gramsciego. Studia Filozoficzne, nr 6, 17-29, 1972.

# filozofia polityki # GRAMSCI, Antonio #

Wola zbiorowa i partia polityczna. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 55-67, 1972.

# GRAMSCI, Antonio # wola # partia polityczna #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Pojęcie "woli zbiorowej". 3. Partia polityczna. 4. Uwagi o "filozofii partii".

Filozofia polityki, aspiracje teorii i program dla praktyki. Studia Filozoficzne, nr 9, 67-72, 1972.

# filozofia polityki # LENIN, Iljicz Władimir #

W poszukiwaniu struktury przedmiotu. Studia Filozoficzne, nr 6, 217-228, 1973.

# przedmiot # ontologia # relacja #

Technika a rozwój społeczny. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-23, 1974.

# technika # rozwój społeczny #

O problemie bezzwrotnych zapożyczeń kategorialnych. [Polemika z: Łoziński, J., Podstawy ontologii społeczeństwa: niecierpliwe swaty]. Studia Filozoficzne, nr 7, 143-153, 1975.

# metodologia filozofii # kategorie #

O sensie świata. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-17, 1986.

# sens świata #
TREŚĆ. 1. Świat. 2. Sens. 3. Sens świata. 4. Zakończenie.

W sprawie rygoryzmu Kazimierza Twardowskiego. Studia Filozoficzne, nr 12, 233-234, 1986.

# TWARDOWSKI, Kazimierz #

Przemówienie na otwarcie V Zjazdu Filozofii Polskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 5-7, 1988.

# filozofia polska - kronika #

Przyszłość jako problem filozoficzny. Studia Filozoficzne, nr 12, 157-166, 1988. Lipiec, Józef.

# przyszłość #