INDEKS AUTORSKI

Andrzej W. Lipiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Russell o socjalizmie i wolności. [Rec. Russell, Bertrand. Roads to Freedom]. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-163, 1987.

# socjalizm # wolność #

Aksjologia Leninowskiego programu "wyzwolenia pracy". Studia Filozoficzne, nr 8, 89-101, 1987. Lipiński, Andrzej W.

# LENIN, Władimir Iljicz # praca # socjalizm #
TREŚĆ. 1. Uwagi o stanowisku Marksa i Engelsa. 2. Wypowiedzi Lenina przed rewolucją. 3. Radykalna prognoza "wyzwolenia". 4. Praca socjalistyczna. 5. Socjalistyczne współzawodnictwo pracy. 6. Subotniki. 7. Konkluzja.

Materializm historyczny i koncepcje socjologiczne początku XX wieku. [Rec. Malinin, W. A. Istoriczeskij materializm i socyołogiczeskije koncepcyi naczała XX wieka]. Studia Filozoficzne, nr 10, 198-206, 1987. Lipiński, Andrzej W.

# materializm historyczny # socjologia #