INDEKS AUTORSKI

Wanda Lipnik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Narski, Igor. Dialektyczna sprzeczność i logika poznania. Lipnik, Wanda (tłum.). Warszawa, Państwowe Wyd. Naukowe, 1981.

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu. Warszawa, Oficyna Naukowa, 2004.

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Lipnik, Wanda i Łukasiewicz, Małgorzata i Czyżewski, Marek (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2007.