INDEKS AUTORSKI

Andrzej Lisak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Funkcje języka w metodzie fenomenologicznej Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 55-67, 1984. Lisak, Andrzej.

# HUSSERL, Edmund # fenomenologia # opis # język a myślenie # metodologia filozofii #
ABSTRAKT. W artykule staram się opisać metodę fenomenologiczną z punktu widzenia jej języka, pokazując jakie odbicie w języku znajduje jej deskryptywny, antykonstrukcyjny i racjonalistyczny charakter. Odsłania to trudności husserlowskiej wersji fenomenologii, związane zwłaszcza z intuicją fenomenologiczną i stosunkiem języka do myśli.