INDEKS AUTORSKI

Sława Lisiecka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Wittgenstein. Ludwig. Kartki. Lisiecka, Sława (tłum.). Warszawa, KR, 1999.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Objaśnienia do poezji Hölderlina. Warszawa, KR 2004.

PRZEKŁAD. Hannah Arendt / Martin Heidegger. Korespondencja z lat 1925-1975. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 2010.