INDEKS AUTORSKI

Zofia Lissa (1908-1980)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienie czasu muzycznego w estetyce Augusta Wilhelma Schlegla. Estetyka, I, 291-316, 1960.

# SCHLEGEL, August Wilhelm # muzyka # historia estetyki #

Estetyczne funkcje ciszy i pauzy w muzyce. Estetyka, II, 77-102, 1961.

# przeżycie estetyczne # cisza # muzyka #

Film a opera. Z zagadnień krzyżowania konwencji gatunkowych w sztuce. Estetyka, IV, 199-217, 1963.

# opera # film # sztuka #

Teoriopoznawcza analiza struktury czasowej poszczególnych gatunków muzycznych. Studia Estetyczne, t. 1, 131-160, 1964.

# estetyka # muzyka # czas # odbiór dzieła sztuki #

O procesualnym charakterze dzieła muzycznego. Studia Estetyczne, t. 2, 91-105, 1965.

# muzyka # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # odbiór dzieła sztuki #

O swoistości muzyki filmowej. [Rec. Helman, Alicja. Rola muzyki w filmie]. Studia Estetyczne, t. 2, 355-358, 1965. Lissa, Zofia.