INDEKS AUTORSKI

Jakub Litwin (1920-1984)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Litwin, Jakub. U granic rewolucyjnej myśli burżuazyjnej. [Rec. Diderot, Denis. To nie bajka]. Myśl Współczesna, nr 1, 143-148, 1951.

Z genezy marksizmu. Myśl Współczesna, nr 11-12 (66-67), 194-229, 1951.

# MARX, Karl # interesy # rewolucja społeczna #

Uwagi o świadomości klasowej proletariatu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 266-302, 1952.

# proletariat # klasa społeczna # świadomość klasowa # socjalizm #

"O partii" Bolesława Bieruta. Myśl Filozoficzna, nr 1, 122-136, 1953.

# socjalizm # partia polityczna # rewolucja społeczna # marksizm #

O roli czynnika demograficznego w rozwoju społecznym. Myśl Filozoficzna, nr 2, 389-400, 1953.

# demografia # społeczeństwo # materializm historyczny #

Mably i sprzeczności wewnątrz obozu antyfeudalnego w XVIII w. Myśl Filozoficzna, nr 2, 79-103, 1955.

# MABLY, Gabriel Bonnot de # oświecenie francuskie # filozofia społeczna #

Idee polityczne Alberta Laponneraye’a. Myśl Filozoficzna, nr 1, 55-77, 1957.

# LAPONNERAYE, Albert # rewolucja społeczna # polityka #

Linguet i Oświecenie. Studia Filozoficzne, nr 2, 97-127, 1958.

# LINGUET, Simon-Nicholas Henri # społeczeństwo # stan natury # wolność #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Idea stanu naturalnego i natury. 3. Geneza społeczeństwa. 4. Człowiek i byt społeczny. 5. Moralna ocena genezy społeczeństwa. 6. Struktura i formy władzy. 7. O sytuacji ówczesnego proletariatu i ludu.

Polemiki osiemnastowieczne. Linguet, Holbach i ich adwersarze. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.

# oświecenie francuskie # LINGUET, Simon-Nicholas Henri # porządek naturalny / prawo naturalne # umowa społeczna # socjogeneza # filozofia społeczna # HOLBACH, baron # krytyka religii #
TREŚĆ. (A) Słowo od autora. (B) Linguet i oświecenie. (a) Linguet w opinii współczesnej i późniejszej. (b) Szkic biograficzny. (c) Idea "stanu naturalnego" i "natury". (c) Geneza społeczeństwa. (d) Człowiek i byt społeczny. (e) Moralna ocena genezy społeczeństwa. (f) Struktura i formy władzy. (g) O sytuacji ówczesnego proletariatu. (C) Spory niewiernych. (a) Życie, środowisko, dzieło. (b) Myśli o istnieniu i poznaniu. (c) "Ziemskie sprawy Boga".

Eseje o dialogach wewnętrznych: Diderot, Lamennais. Warszawa, PWN, 1967.

# dialog # DIDEROT, Denis # LAMENNAIS, Hugues-Félicité-Robert de # oświecenie francuskie # antydogmatyzm # metodologia filozofii #
TREŚĆ. (A) Wprowadzenie. (B) Kontrowersje Diderota i filozofia dialogu. (C) Wierność i zdrada Lamennais'go. (a) Czas niepokoju. (b) Czas nadziei. (D) Indeks.

Bóg i rewolucja. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 44-61, 1969.

Fragment Lamennais, 1973.

Rousseau: los, wolność i dzieje człowieka. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 50-75, 1970.

# ROUSSEAU # wolność # los #

Całość, nieokreślenie i człowiek. Szkice filozoficzne (I). Człowiek i Światopogląd, nr 4, 36-58, 1971. Litwin, Jakub.

# całość # nieokreślenie # człowiek #

Lamennais. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Litwin, Jakub.

# LAMENNAIS, Hugues-Félicité-Robert de # oświecenie francuskie # Bóg a człowiek # religia a polityka # ład społeczny # rewolucja społeczna #
TREŚĆ. (A) Od autora. I. Bóg i trwanie. II. Bóg i przyszłość. Stron 127.


Jakub Litwin (1920-1984). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 193-196, 1984. Symotiuk, Stefan.