INDEKS AUTORSKI

Mikołaj Lohr (1913-1992)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problematyka etyczna w De Civitate Dei św. Augustyna. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 67-74, 1968. Lohr, Mikołaj.

# AUGUSTYN, Aurelius, św. # szczęście # cnota # etyka #
TREŚĆ. 1. Rozróżnienie środków i celu, czyli augustyńskie "uti" i "frui". 2. Bliższe określenie celu i szczęścia ludzkiego. 3. Funkcja i natura cnót. 4. Stosunek św. Augustyna do etyki pogańskiej.