INDEKS AUTORSKI

Tamara Łopuska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zachodnioeuropejski personalizm federalistyczny. Studia Filozoficzne, nr 10, 91-97, 1989. Łopuska, Tamara.

# personalizm # federalizm # filozofia społeczna #
ABSTRAKT. Autorka prezentuje szkicowe omówienie głównych założeń filozoficznych personalizmu federalistycznego - współczesnej wizji organizacji społeczeństwa propagowanej przez część intelektualistów zachodnioeuropejskich.