INDEKS AUTORSKI

Jerzy Łoś (1920-1998)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Próba aksjomatyzacji logiki tradycyjnej. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 1, 211-228, 1946.

# aksjomatyzacja # logika klasyczna # sylogistyka #

Podstawy analizy metodologicznej kanonów Milla. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 2, 269-301, 1947. Łoś, Jerzy.

# indukcja eliminacyjna # MILL, John S. # język fizykalny #
TREŚĆ. I. Kanony w ujęciu Milla. II. Budowa języka fizykalnego. III. Sformułowanie ścisłe kanonów Milla. IV. Aksjomatyzacja fragmentów języka fizykalnego. V. Metasystem języka fizykalnego. VI. Analiza formalna kanonów Milla.

Logiki wielowartościowe a formalizacja funkcji intensjonalnych. Kwartalnik Filozoficzny, 17(1), 59-78, 1948. Łoś, Jerzy.

# logika wielowartościowa # logika zdań # intensjonalność #

"Semantyczna reprezentacja prawdopodobieństwa wyrażeń w teoriach sformalizowanych" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 91-102. Warszawa, PWN, 1964.

# prawdopodobieństwo # semantyka #