INDEKS AUTORSKI

Andrzej Lubomirski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czasoprzestrzenna struktura świata. Zagadnienia wymiaru. [Rec. Mostepanenko, A. M. i Mostepanenko, M. W. Czetyrechmernost' prostaranstwa i wremeni]. Studia Filozoficzne, nr 2, 266-268, 1967.

Źródła i struktura teorii fizycznej. [Rec. Mostepanenko, M. W. Fizičeskaja kartina mira i problema proischożdenija fizyčeskoj teorii oraz O specifike i putjach postrojenija naučnoj teorii]. Studia Filozoficzne, nr 2, 268-271, 1967.

Filozofia matematyki. [Rec. Philosophy of Mathematics. Benacerraf, Paul & Putnam, Hilary eds.]. Studia Filozoficzne, nr 2, 137-153, 1968.

Szkice z epistemologii matematyki. [Rec. Ładosz, Jarosław. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jajko działalność konstruktywna]. Studia Filozoficzne, nr 3, 182-190, 1969.

Henri Poincarégo filozofia geometrii. Wrocław, Ossolineum, 1974.

# POINCARÉ, Henri # filozofia nauki # geometria # konwencjonalizm #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Założenia poincaréowskiej filozofii nauki. 1. Przedmiot i metoda filozofii Poincarégo. 2. Wartość nauki. II. Geometria jako nauka dedukcyjna. 3. Gauss i Łobaczewski. Geometria: "la science de la vérité". (a) Interpretacje geometrii Łobaczewskiego. Model Kleina i model Poincarégo. (b) Geometria Riemanna. (c) Program Kleina. (d) Aksjomatyzacja gemetrii elementarnej. 5. Poincaré. Geometria: "la scence de la conséquence". (a) Geometria jako nauka dedukcyjna. (b) Status aksjomatów geometrii. III. Problem genezy. 6. Rola doświadczenia w genezie geometrii. 7. Aprioryzm Poincarégo. Krytyka Piageta. IV. Geometria i rzeczywistość. 8. Poincaré i szczególna teoria względności. 9. Geometria "czysta" i "stosowana". 10. Matematyka i fizyka. (B) Zakończenie. (C) Przypisy. (D) Literatura cytowana. (E) La philosophie de la geometrie de H. Poncaré. (F) Table analytique des matières. Stron 178.

Problem Locke`-Berkeleya, Kant, Poincaré i matematyczna zasada indukcji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 59-83, 1982.

# filozofia matematyki # indukcja matematyczna # rozumowanie #

Epistemologia genetyczna i problem rozwoju nauki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 157-184, 1984. Lubomirski, Andrzej.

# epistemologia # rozwój nauki # PIAGET, Jean # psychologia poznawcza #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Epistemologia jako nauka. 3. Metoda epistemologii genetycznej i trudności ujęcia diachronicznego. 4. Epistemologia i psychologia. 5. Dylematy epistemologii genetycznej jako koncepcji filozoficznej.

Frege i Kant. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 107-139, 1988.

# FREGE, Gottlob # KANT, Immanuel # filozofia matematyki # analityczny #

Dwa antypsychologizmy: Husserl i Frege. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 299-310, 1989. Lubomirski, Andrzej.

# antypsychologizm # HUSSERL, Edmund # FREGE, Gottlob #