INDEKS AUTORSKI

Grażyna Łuka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Stanowisko teoretyczne J. P. Sartre`a w "Critique de la raison dialectique". Studia Filozoficzne, nr 7, 91-106, 1979.

# SARTRE, Jean-Paul # filozofia a nauka # krytycyzm # dialektyka #
TREŚC. I. Nauki szczegółowe i filozofia. (A) Antynomie dialektycznego i analitycznego rozumu. (B) Irracjonalizm filozoficzny jako konsekwencja "hiperempirystycznej" koncepcji dialektyki. (C) Pierwszy warunek sformułowania problemu krytycznego. II. Dialektyka krytyczna - dialektyka dogmatyczna. (A) Dialektyczny dogmatyzm. (B) Przesłanki przezwyciężenia dialektycznego dogmatyzmu.

Husserlowska krytyka historyzmu jako krytyka faktyczności. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 57-75, 1982. Łuka, Grażyna.

# HUSSERL, Edmund # historyzm # psychologizm # antynaturalizm #
TREŚĆ. I. Niepowodzenie historyzmu. 1. Rozwój humanistyki. 2. Filozoficzne roszczenia historyzmu. 3. Ukryte przesłanki historyzmu. 4. Światopogląd i filozofia. 5. Relatywistyczny sceptycyzm. II. Psychologistyczny relatywizm. 1. Zarzuty wobec naturalizmu. 2. Założenia eksperymentalnej psychologii. 3. Sens naukowości psychologii eksperymentalnej. III. Filozofia faktyczności. 1. Dwa bieguny faktyczności. 2. Postulaty fenomenologii. 3. Zagadnienie historii.