INDEKS AUTORSKI

Jan Łukasiewicz (1878-1956)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Elementy logiki matematycznej. Słupecki, Jerzy (przedmowa, 5-6). Warszawa, PWN, 1958. Łukasiewicz, Jan.

# logika - podręczniki # logika wielowartościowa #
TREŚĆ. * Przedmowa do wydania drugiego. * Przedmowa autora do wydania pierwszego. I. Wstęp. 1. Kierunki logiki matematycznej. Logika matematyczna a logika filozoficzna. 2. Twierdzenia a reguły wnioskowania. Logika zdań a logika nazw. II. Rachunek zdań. 3. Wyrazy pierwotne i aksjomaty rachunku zdań. 4. Definicje i reguły wnioskowania rachunku zdań. 5. Twierdzenia rachunku zdań. III. Z metodologii rachunku zdań. 6. Niesprzeczność i niezależność aksjomatów rachunku zdań. O logice wielowartościowej. 7. Zupełność rachunku zdań. IV. Rachunek zdań z kwantyfikatorami. 8. Kwantyfikatory. Reguły wnioskowania. Tezy. V. Teoria sylogizmu Arystotelesa. 9. Aksjomaty, definicje, reguły wnioskowania. 10. Tezy sylogistyki Arystotelesa.

Z zagadnień logiki i filozofii. 1961.

Selected Works. Borkowski, L. (ed.), Wojtasiewicz, O. (transl.). Amsterdam-London, North-Holland; Warszawa, PWN, 1970.

TREŚĆ. * Foreword by prof. J. Słupacki. * Creative Elements in Science. * Logical Foundations of Probability. * On the Concept of Magnitude. * Farewell Lecture by prof. J. Łukasiewicz ... March 7, 1918. * On the Three-Valued Logic; * Two-Valued Logic. * On Determionism. * A Numerical Interpretation of the tTheory of Propositions. * Investigations into the Scientific Calculus. * Philosophical Remarks on Many-Valued Systems of Propositional Logic. * Comments on Nicod's Axiom and the Generalizing Deduction. * On the History of the Logic of Propositions. * Logistic and Philosophy. * In Defence of Logistic. * The Equivalential Calculus. * Logic and the Problem of the Foundations of Mathematics. * The Shortes of the Implicational Calculus of Propositions. * On the System of Axioms of the Implicational Propositional Calculus. * On Variable Functors of Propositional Arguments. * On the Intuistionistic Theory of Deduction. * Formalization of Mathematical Theories. * A System of Modal Logic. * Arithmetic and Modal Logic. * List of Publications by Jan Łukasiewicz. Ss. 405.

O prawdopodobieństwie wniosków indukcyjnych. Studia Filozoficzne, nr 5, 123-124, 1988. Łukasiewicz, Jan.
O rozumowaniu w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 5, 124-126, 1988.
O zasadzie wyłączonego środka. Studia Filozoficzne, nr 5, 126-127, 1988.
Wykład pożegnalny. Studia Filozoficzne, nr 5, 127-129, 1988.
O pojęciu możliwości. Studia Filozoficzne, nr 5, 129-130, 1988.
O logice trójwartościowej. Studia Filozoficzne, nr 5, 130-131, 1988.
O nauce i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 131-135, 1988. Łukasiewicz, Jan.
O metodę w filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 135-137, 1988.
Kartezjusz. Studia Filozoficzne, nr 5, 137-140, 1988.

# indukcja # logika wielowartościowa # filozofia # metodologia filozofii # nauka a filozofia #