INDEKS AUTORSKI

Małgorzata Łukasiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. Rozum, słowo i dzieje: szkice wybrane. Łukasiewicz, Małgorzata i Michalski, Krzysztof (tłum.). Warszawa, PIW, 1979.

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Teoria i praktyka: wybór pism. Łukasiewicz, Małgorzata i Krasnodębski, Zdzisław (tłum.). Warszawa, PIW, 1983.

Rousseau i Fichte: dwie koncepcje kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 23-69, 1984. Łukasiewicz, Małgorzata.

# ROUSSEAU, Jean Jacques # FICHTE, Johann Gottlieb # kultura a natura # jednostka a społeczeństwo #
TREŚĆ. (A) Ład natury i ład rozumu. (B) Wychowanie i uspołecznienie. (C) Historia i utopia.

PRZEKŁAD. Adorno, Theodor W. Dialektyka oświecenia: fragmenty filozoficzne. Warszawa, IFiS PAN, 1994.

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. Czy poeci umilkną? Bydgoszcz, Homini, 1998

PRZEKŁAD. Adorno, Theodor W. Minima moralia: refleksje z poharatanego życia. Kraków, Wyd. Literackie, 1999.

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Kraków, Universitas, 2000.

PRZEKŁAD. Martin Heidegger / Karl Jaspers, Korespondencja 1920-1963. Wodziński, Cezary i Łukasiewicz, Małgorzata i Spychała, Jarosław M. (tłum.). Toruń, Wyd. Rolewski, 2000.

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. Poetica: eseje wybrane. Warszawa, IBL Wyd., 2001.

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Przyszłość natury ludzkiej: czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Warszawa, Scholar, 2003.

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Lipnik, Wanda i Łukasiewicz, Małgorzata i Czyżewski, Marek (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2007.