INDEKS AUTORSKI

Witold Łukasiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"O poglądach Tadeusza Krępowieckiego" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 195-234. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Łukaszewicz, Witold.

# filozofia polska # KRĘPOWIECKI, Tadeusz # rewolucjonizm szlachecki # rewolucyjni demokraci #
TREŚĆ. (A) Informacja biograficzna. (B) Poglądy filozoficzne i społeczne Krępowieckiego. (C) Wykaz podstawowych prac i materiałów rękopiśmiennych Tadeusza Krępowieckiego.