INDEKS AUTORSKI

Marek Łukomski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Przedmiot filozofii Jana Łukasiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 51-85, 1972. Łukomski, Marek.

# ŁUKASIEWICZ, Jan # filozofia #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Zależność koncepcji przedmiotu filozofii Łukasiewicza od poglądów filozofów jemu współczesnych. a) Wpływ Brentany i Twardowskiego. b) Inne oddziaływania. 2. Przedmiot filozofii postulowany przez zadania i cel jej stawiane. a) rzeczywistość jako przedmiot filozofii. b) Przedmiot logiki. c) Przedmiot metafizyki. d) Przedmiot filozofii nienaukowej i filozofii budowanej jako system aksjomatyczny. 3. Przedmiot filozofii jako wynik metod jej uprawiania. a) Struktura logiczna przedmiotu filozofii. b) Pluralizm rzeczywistości - przedmiotu filozofii. c) Pojęcia jednoznaczne a przedmiot filozofii dostępny w doświadczeniu. d) metoda aksjomatyczna a przedmiot filozofii. *Zakończenie.