INDEKS AUTORSKI

Seweryna Łuszczewska-Romahnowa (1904-1978)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wieloznaczność a język nauki. Kwartalnik Filozoficzny, 17(1), 47-58, 1948.

# wieloznaczność # język nauki #

Kartezjański ideał wiedzy. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 25-38, 1950. Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna.

# DESCARTES # wiedza # pewność #

Z okazji wydania II tomu "Wyboru Pism" Tadeusza Kotarbińskiego. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 3, 154-162, 1959.

Program filozofii naukowej Kazimierza Twardowskiego. Studia Filozoficzne, nr , , 19.

#  #  #

Czy filozofia obumiera? [Polemika z: Infeld, Leopold. Zmierzch filozofii, czyli rozkosze poznania bez metafizycznych dreszczy]. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-196, 1962.

# filozofia # nauka # AJDUKIEWICZ, Kazimierz # TWARDOWSKI, Kazimierz #

Pewne pojęcie poprawnej inferencji i pragmatyczne pojęcie wynikania. 1962.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 163-167. Warszawa, PWN, 1966.

# wynikanie # argumentacja #
TREŚĆ. 1. Pojęcie argumentacji. 2. Repliki na argumentację. 3. Nawiązanie do klasycznej teorii błędów argumentacji.

"Z teorii racjonalnej dyskusji" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 103-112. Warszawa, PWN, 1964.

# dyskusja # racjonalność # argumentacja # błędy argumentacji #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Pojęcie argumentacji. 3. Krytyka argumentacji.

Język a poznanie. [Rec. Schaff, Adam. Język a poznanie]. Studia Filozoficzne, nr 1, 139-145, 1965.

Program filozofii naukowej Kazimierza Twardowskiego. [Rec. Twardowski, Kazimierz. Wybrane pisma filozoficzne]. Studia Filozoficzne, nr 4, 154-168, 1967.

Seweryna Łuszczewska-Romahnowa (1904-1978). [Bibliografia]. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-194, 1979. Batóg, Tadeusz.