INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Luty


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Prawo jedności i walki przeciwieństw - aspekt metodologiczny (zarys historii problemu). Studia Filozoficzne, nr 9, 15-28, 1988. Luty, Włodzimierz.

# materializm dialektyczny # sprzeczność #
ABSTRAKT. W artykule formułuje się następujące tezy: 1. Poznanie sprzeczności i praw rozwoju rzeczy i zjawisk przyrody, społeczeństwa i myślenia jest jednym i tym samym; 2. Ruch myśli w kierunku poznania prawdy urzeczywistnia się poprzez ciągłe ujawnianie i rozwiązywanie sprzeczności logicznych wewnątrz poznania; 3. Odkrycie sprzeczności logicznych myśli stanowi punkt wyjścia poznania dialektycznych sprzeczności rzeczy i procesów; 4. Sprzeczności dialektyczne świata materialnego warunkują wprawdzie powstanie sprzeczności logicznych, nie są jednak z nimi tożsame; 5. Warunkiem koniecznym rozwiązania sprzeczności logicznych jest odkrycie i zbadanie sprzeczności badanego przedmiotu.