INDEKS AUTORSKI

Bertold Lysik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Kasprzak, Wacław. Problemy budowy modelu matematycznego procesu w metodologii eksperymentu. Studia Filozoficzne, nr 2, 109-120, 1976.

# metodologia nauki # eksperyment # modele #
ABSTRAKT. Zaproponowano procedurę budowy modelu matematycznego procesu w oparciu o teorię identyfikacji, analizy wymiarowej oraz planowanie eksperymentu. Wykazano, że podstawowym problemem jest wtedy dobór funkcji aproksymującej wyniki pomiarów. Dla częściowego rozwiązania problemu postanowiono: 1. Postulat interpretowalności dobieranej funkcji na gruncie przyjętego opisu eksperymentu. 2. Modyfikację postulatu prostoty znanego z metodologii nauk, przy czym wykorzystano go tu jedynie do ograniczenia ilości parametrów funkcji f do niezbędnego minimum. Na zakończenie pokazano wyniki działania algorytmu zbudowanego na tych założeniach przy projektowaniu i przetwarzaniu wyników pomiarów rzeczywistych oraz symulowanych.