INDEKS AUTORSKI

Jerzy Machnacz SDB


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Fenomenologia monachijska (szkic historyczno-biograficzny). Roczniki Filozoficzne, 34(1), 167-188, 1986.

# fenomenologia # filozofia niemiecka #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Uwarunkowania historyczne. 3. Dane biograficzne. 4. Zakończenie.

Poglądy filozoficzne Hedwig Conrad-Martius. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 189-237, 1986.

# fenomenologia # CONRAD-MARTIUS, Hedwig # realność #

Problematyka duszy, ciała i ich zjednoczenia w pismach H. Conrad-Martius. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 117-148, 1988.

# CONRAD-MARTIUS, Hedwig # problem psychofizyczny # dusza # śmierć #
TREŚĆ. I. Materia nieożywiona - rośliny - zwierzęta. 1. Byt roślinny. a) Istota duszy roślinnej. b) Ciało rośliny. 2. Byt zwierzęcy. a) Istota duszy zwierzęcej. b) Stosunek ciała do psychiczno-psychicznej duszy. II. Byt osoby ludzkiej. 1. Istota duszy człowieka. a) Duchowe "ja" osoby ludzkiej a egzystencja. b) Duchowe "ja" osoby ludzkiej a poznanie. c) Duchowe "ja" osoby ludzkiej a wolność. 2. Stosunek psychiczno-duchowej duszy do ciała. 3. Problematyka śmierci.

[Rec. Edmund Husserl und die phänomenologische Bewegung. Zeugnisse im Text und Bild. Sepp, H. A. (hrsg.)]. Roczniki Filozoficzne, nr 36(1), 221-223, 1988. Machnacz, Jerzy.

Realny byt w filozoficznych badaniach H. Conrad-Martius. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 41-60, 1990. Machnacz, Jerzy.

# CONRAD-MARTIUS, Hedwig # byt # fenomenologia #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Stanowisko Conrad-Martius w ruchu fenomenologicznym. 3. Byt realnie aktualny. 4. Byt realnie potencjalny. 5. Podsumowanie.