INDEKS AUTORSKI

Jacek Machowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zasada wolności badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego. Studia Filozoficzne, nr 7, 151-165, 1979. Machowski, Jacek.

# nauka # prawa człowieka # wolność intelektualna # społeczna rola nauki #
TREŚĆ. (A) Geneza, rozwój i istota zasady wolności badań naukowych. (B) Zasada wolności badań naukowych w aspekcie praw i obowiązków państw. (C) Zasada wolności badań naukowych w aspekcie praw człowieka. (D) Granice obowiązywania zasady wolności badań naukowych.