INDEKS AUTORSKI

Stanisław Majdański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Problemy konstruktownogo naprawlenija w matematikie]. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 141-145, 1959. Majdański, Stanisław.

O naturze logicznej transcendentaliów w aspekcie pryncypiów ogólnej teorii. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 41-85, 1962.

# metafizyka # transcendentalia # metateoria # KRĄPIEC, Mieczysław Albert #

z: Wojtkiewicz, Czesław. Logika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (z okazji 50-lecia Uczelni). Roczniki Filozoficzne, 16(1), 123-170, 1969.

Z zagadnień pragmatycznej charakterystyki fenomenu dyskusji. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 121-193, 1970.

# dyskusja # pragmatyka języka # asercja #