INDEKS AUTORSKI

Maksymilian Majewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Logika nazw i logika zdań w traktacie Boecjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-77, 1985. Majewski, Maksymilian.

# BOECJUSZ # logika nazw # logika zdań #
TREŚĆ. 1. Wstęp, postawienie problemu. 2. Dwuwartościowość logiczna. 3. Zmienne logiczne nazwowe i zdaniowe. 4. Pojęcie implikacji. 5. Sylogizm warunkowy. 6. Dysjunkcja i alternatywa.