INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Majewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Obrona dysertacji kandydackich z materializmu dialektycznego i historycznego. Władysław Krajewski - "Światopogląd Mariana Smoluchowskiego". Myśl Filozoficzna, nr 4, 359-367, 1954.

z: Augustynek, Zdzisław. Problem obiektywności czasu i przestrzeni w świetle teorii względności. Studia Filozoficzne, nr 3, 103-120, 1958.

# teoria względności # czas # przestrzeń #

Zasada względności w szczególnej teorii względności. Studia Filozoficzne, nr 1, 73-99, 1961.

# szczególna teoria względności # EINSTEIN, Albert # FOCK, Vladimir # ALEKSANDROV, Aleksandr Danilovič #

Miejsce fizyki wśród nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-220, 1967.

# fizyka # nauki przyrodnicze # metodologia nauki # redukcja #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. (a) Podstawowe definicje. (b) Kilka słów o historii pewnej koncepcji filozoficzno-naukowej. (c) Zadanie pracy. 2. Zasady redukcji. (a) Zasada redukcji rodzajów składników elementarnych. (b) Zasada redukcji liczby rodzajów oddziaływań elementarnych. (c) Zasada redukcji struktur. (d) Zasada redukcji praw. 3. Miejsce fizyki wśród nauk przyrodniczych. (a) Stosunek przedmiotu badań fizyki do przedmiotu badań innych nauk przyrodniczych. (b) Miejsce fizyki we współczesnym przyrodoznawstwie.

Spór o scjentyzm. Refleksje nad metodą uprawiania filozofii przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 5, 175-189, 1969.

# scjentyzm # metodologia nauki # marksizm # filozofia a nauka #
TREŚĆ. (A) Co rozumiemy przez scjentyzm? (B) O centralnym problemie filozofii marksistowskiej. (C) I. Wniosek metodologiczny. Punkt wyjścia filozofii marksistowskiej. (D) II. Wniosek metodologiczny. Stosunek filozofii do tak zwanych nauk pozytywnych. (E) III. Wniosek metodologiczny. (F) Zasada historyzmu. (G) Istota polskiego scjentyzmu. (H) O zależności refleksji metodologicznej od założeń ogólnofilozoficznych.

Rzecz o filozofii nauk przyrodniczych. [Rec. Bażenow, L., Morozow, K., Słucki, M. Filozofia nauk przyrodniczych]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 123-128, 1969.

W kręgu niemarksistowskich interpretacji filozoficznych mechaniki kwantowej. [Rec. Sławianowski, Jan Jerzy. Przyczynowość w mechanice kwantowej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-205, 1970.

O leninowskiej koncepcji materii z perspektywy fizyki współczesnej. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 1970, 30-45, 1970.

# LENIN # materia #
TREŚĆ. * Metafizyczna koncepcja materii. * Leninowska koncepcja materii. * Poznawcza niewyczerpalność materii. * Czy możemy spostrzegać cząstki elementarne? * Dyskusja wokół koncepcji materii w polskiej literaturze marksistowskiej.

Czy kres konfliktu między teologią i naukami przyrodniczymi? [Rec. Mascall, Eric Lionel. Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 146-150, 1970.

Rzecz o przyczynowości w fizyce. [Rec. Gawecki, Bolesław Józef. Zagadnienie przyczynowości w fizyce]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 115-120, 1970.

Natura czasu. [Rec. Augustynek, Zdzisław. Własności czasu]. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 100-108, 1971.

W odpowiedzi Janowi J. Sławianowskiemu. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-170, 1975. Majewski, Zbigniew.

# fizyka #

Jedność świata. Studia Filozoficzne, nr 6, 27-32, 1977.

# materializm # jedność świata #
TREŚĆ. 1. Struktura obiektów materialnych. 2. Jedność strukturalna świata. 3. Jedność substancjalna świata.

Mechanika klasyczna a zasada determinizmu. Studia Filozoficzne, nr 11, 15-24, 1988. Majewski, Zbigniew.

# determinizm # mechanika klasyczna #
ABSTRAKT. W artykule rozważa się zasadę determinizmu w wersji Laplace’a. Zasadę tę spełnia każdy model wszechświata zawierający skończoną liczbę ciał i skonstruowany według mechaniki Newtona (ponieważ, zgodnie z teorematem Cauchy’ego, każdy układ równań Newtona opisujący taki model ma rozwiązanie). Nikt jednak nie dowiódł, że zasadę determinizmu spełniają modele wszechświata zawierające nieskończoną liczbę ciał. Nie można zatem utrzymywać, że zasada determinizmu leży u podstaw mechaniki Newtona.