INDEKS AUTORSKI

Janina Majler


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W klimacie dialogu. [Rec. Garaudy, Roger. Perspectives de l’homme]. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-171, 1960.

# dialog # egzystencjalizm # katolicyzm # marksizm #

Problematyka pracy w poglądach etycznych Fouriera. Studia Filozoficzne, nr 3, 73-88, 1961.

# FOURIER, Charles Marie François # praca # szczęście # filozofia społeczna #
TREŚĆ. (A) Ogólna charakterystyka poglądów etycznych Fouriera. (B) Praca atrakcyjna zgodna z potrzebami ludzkiej natury. (C) Praca i nie-praca. (D) Fourierowski program humanizacji pracy.

Doktryna etyczna Karola Fouriera. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Majler, Janina.

# FOURIER, Charles M. F. # socjalizm utopijny # etyka normatywna # natura ludzka # praca # rozwój społeczny # krytyka kultury / krytyka cywilizacji # MARX, Karl #
TREŚĆ. I. Życie i twórczość Fouriera. Zadania i cel pracy. 1. Życie i dzieło Fouriera. 2. Czynniki kształtujące dzieło Fouriera. 3. Źródła literackie doktryny Fouriera. 4. Recepcja Fouriera. II. Metafizyka, koncepcja człowieka i historiozofia Fouriera. 1. Metafizyka Fouriera. 2. Koncepcja ludzkiej natury. 3. Historiozofia Fouriera. III. Krytyka cywilizacji. 1. Ogólna krytyka ustroju. 2. Krytyka instytucji małżeństwa i rodziny. 3. Sytuacja człowieka w Cywilizacji. 4. Krytyka religii. 5. Krytyka nauk niepewnych. 6. Cywilizacja a postęp dziejowy. IV. Ideał społeczny Fouriera (życie w Falansterze). 1. Praca zrzeszona i atrakcyjna. 2. Zasada podziału społecznego produktu. 3. Stosunki między płciami i pokoleniami. 4. Zarządzanie Falansterem. 5. Człowiek w Zrzeszeniu. V. Etyka ogólna Fouriera. 1. Etologia Fouriera. 2. Treść etyki normatywnej Fouriera. 3. Charakter etyki Fouriera. 4. Uzasadnienie przekonań aksjologicznych w systemie Fouriera. Uzasadnienie ideału przyszłości. VI. Próba porównania myśli etycznej Marksa z myślą Fouriera. 1. Uwagi ogólne. 2. Podobieństwa i różnice w poglądach etycznych Fouriera i Marksa. 3. Możliwe i rzeczywiste źródła rozbieżności. 4. Ideał społeczny: podobieństwa i różnice. 5. Problematyka pracy. 6. Jakie klasowe treści zawierają poglądy etyczne Fouriera? 7. Etyka Fouriera i Marksa a etyka socjalizmu. VII. Bibliografia. VIII. Skorowidz nazwisk.

Kilka uwag o uniwersyteckiej etyce i nauczaniu etyki we Francji. Etyka, t. 1, 337-341, 1966.

# nauczanie filozofii #

[Rec. Revue Universitaire de Science Morale, nr 1 i 2, 1965]. Etyka, t. 1, 341-346, 1966. Majler, Janina.

[Rec. Revue Universitaire de Science Morale, 1965-1967]. Etyka, t. 3, 239-241, 1968.