INDEKS AUTORSKI

Janina Makota (1921-2010)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Książka o filozoficznych podstawach krytyki literackiej. [Rec. Gołaszewska, Maria. Filozoficzne podstawy krytyki literackiej]. Estetyka, IV, 304-308, 1963.

"Czy dzieło sztuki jest symbolem?" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 399-411. Kraków, PWN, 1964. Makota, Janina.

# LANGER, Susanne Katherina # estetyka # dzieło sztuki # symbol #
TREŚĆ. 1. Poglądy Susanne K. Langer. 2.Polemika z Susanne K. Langer.

VII Międzynarodowy Kongres Estetyczny. [Bukareszt 1972]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 115-118, 1973.

O wierności. Etyka, t. 14, 185-209, 1975.

# wierność # wartość etyczna, moralna #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Kogo nazywamy wiernym. Przykłady wierności. (C) Co to jest wierność? (D) Ontyczne podstawy wierności. (E) Wierność w przeżyciu. (F) O realizowaniu wierności. (G) Znaczenie wierności.

Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Kongresu Estetycznego. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 287-294, 1976.

Sprawozdanie w IX Międzynarodowego Kongresu Estetycznego. [Dubrownik 25-30.08.1980]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 9-14, 1981.

Wartości estetyczne a wartości moralne w filozofii Romana Ingardena. Etyka, nr 22, 183-194, 1986. Makota, Janina.

# INGARDEN, Roman # wartość estetyczna # wartość moralna #
TREŚĆ. (A) Sposób istnienia wartości estetycznych i wartości moralnych. (B) Wartości estetyczne a wartości moralne. (C) Wartości w ogólnej ontologii Ingardena. (D) Czym jest wartość?