INDEKS AUTORSKI

Józef Makselon


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Specyfika postaw wobec śmierci. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 113-134, 1981. Makselon, Józef.

# śmierć #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Myślenie o śmierci. a) Koncepcja śmierci. b) Intensywność myślenia o śmierci. 2. Lęk wobec śmierci. 3. Mechanizmy obronne w postawie wobec śmierci. a) Wypieranie tematyki śmierci. b) Negacja śmierci. c) Racjonalizacja stosunku do śmierci. * Zakończenie.