INDEKS AUTORSKI

Andrzej Malewski (1929-1963)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Empiryczny sens teorii materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 58-81, 1957.

# materializm historyczny # ideologia # interes #
TREŚĆ. 1. Zadanie artykułu. 2. Tradycyjne sformułowania i problem ich interpretacji. 3. Teoria zależności między sytuacjami życiowymi a poglądami i zachowaniami ludzi. 4. Teoria społeczeństwa jako układu grup o przeciwstawnych interesach. 5. Teoria przemian w strukturze społecznej. 6. Czy materializm historyczny ma zastosowanie do społeczeństw, których gospodarka została podporządkowana centralnemu planowaniu? 7. O różnych odmianach marksizmu. 8. Perspektywy kontynuatorskiej analizy pism dawniejszych myślicieli.

O rozbieżnościach w poglądach socjologicznych i o rozbieżnościach w pojmowaniu nauki. [Polemika z: Wiatr, Jerzy. O interpretacji materializmu historycznego]. Studia Filozoficzne, nr 2, 186-205, 1958.

# socjologia # materializm historyczny # ideologia #
TREŚĆ. 1 Uwagi wstępne. 2. Twierdzenie dotyczące rewolucji. 3. Podstawowa prawidłowość, czyli zagadnienia motoru dziejów. 4. Teza o powołaniu państwa. 5. Rzeczowe problemy i pozorne rozwiązania. 6. O tzw. teorii formacji społeczno-gospodarczych. 7. Czy w każdym społeczeństwie istnieją grupy o przeciwstawnych interesach? 8. O dyrektywach, które warto brać pod uwagę przy formułowaniu ogólnych hipotez socjologicznych. 9. Nauka i ideologa. 10. Mit systemu. 11. Zarzuty oparte na niezrozumieniu tekstu. 12. Sprawa nierzetelności w dyskusji.

W sprawie artykułów o empirycznym sensie teorii materializmu historycznego - po raz ostatni. [Polemika z: Wiatr, Jerzy. Jeszcze raz o interpretacji materializmu historycznego]. Studia Filozoficzne, nr 5, 158-163, 1958.

# materializm historyczny # ideologia #
TREŚĆ: 1. Zagadnienia, w których doszło do uzgodnienia stanowisk. 2. Zakres i charakter rozbieżności.

z: Topolski, Jerzy. Metoda materializmu historycznego w pracach historyków polskich. Studia Filozoficzne, nr 6, 129-154, 1959.

# materializm historyczny # historia # metodologia historii # wyjaśnianie #
TREŚĆ.1. Zadanie pracy. 2. Dyrektywy dotyczące tego, na co zwracać uwagę w badaniach. 3. Dyrektywy dotyczące sposobu wyjaśniania. 4. Dyrektywy dotyczące sposobu oceny. 5. Podsumowanie.

Dwa modele socjologii. 1961. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 669-684. Warszawa, PWN, 1966. Malewski, Andrzej.

# metodologia nauk społecznych # socjologia # psychologia społeczna #