INDEKS AUTORSKI

Antoni Malinowski (1947-2004)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Recepcja marksizmu w "krytycznej teorii społeczeństwa" lat trzydziestych. Studia Filozoficzne, nr 10, 131-149, 1977.

# marksizm # szkoła frankfurcka #

Szkoła frankfurcka a marksizm (1942-1976). Studia Filozoficzne, nr 5, 87-111, 1978. Malinowski, Antoni.

# szkoła frankfurcka # marksizm # krytyka kultury # HABERMAS, J. #
ABSTRAKT. Stosunek szkoły frankfurckiej do marksizmu na przestrzeni jej kilkudziesięcioletniej historii nie był jednolity. "Krytyczna teoria" lat trzydziestych różni się znacznie od swego powojennego kształtu. Faktem jest bowiem, że na początku lat czterdziestych zaczęła ona odchodzić od swych pierwotnych założeń. Ewolucja ta łączyła się m. in. ze wzrostem tendencji antykomunistycznych w "krytycznej teorii". Wynika to z analizy poglądów Horkheimera, Adorno i Marcusego. Tendencje te widoczne są również u J. Habermasa, który w latach sześćdziesiątych podjął próbę rekonstrukcji "krytycznej teorii".

"Neomarksizm" - geneza i współczesne interpretacje. Studia Filozoficzne, nr 12, 97-111, 1980. Malinowski, Antoni.

# marksizm # neomarksizm # filozofia współczesna #
TREŚĆ. 1. Geneza i zakres "neomarksizmu". 2. Nurty "neomarksizmu".