INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Maneli (1922-1994)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Watykan przeciwko nauce. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 290-314, 1951.

# religia a nauka # katolicyzm # teoria ewolucji #
TREŚĆ. 1. Sojusz Watykanu z imperializmem. 2. Pius XII przeciwko pretensjom nauki do poznania prawdy obiektywnej. 3. Pius XII potępia teorię ewolucji. 4. Krajowi klerykałowie o teorii ewolucji. 5. Cui bono?

Kosmopolityzm katolickiej doktryny prawno-politycznej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 226-267, 1954. Maneli, Mieczysław.

# katolicyzm # filozofia społeczna # kościół a państwo # kosmopolityzm #
TREŚĆ. (A) Kosmopolityczny charakter teorii supremacji kościoła nad państwem. (B) Atak na zasadę suwerenności państwowej. (C) Katoliccy ideolodzy głosicielami kosmopolityzmu w Polsce Ludowej. (D) Jak stare idee przystosowano do nowych potrzeb. (E) Apologia grabieży i wyzysku narodów. (F) Propagowanie wojny i broni masowego zniszczenia.

"O demokracji ludowej w krajach Europy" - kilka uwag krytycznych. [Rec. O narodnoj diemokratii w stranach Jewropy]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 238-246, 1957.