INDEKS AUTORSKI

Piotr Marciszuk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nowa gnoza Arthura Koestlera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 159-202, 1983.

# KOESTLER, Arthur # gnoza # twórczość # odkrycie naukowe #
TREŚĆ. (A) Klown, mędrzec, artysta. (B) Emocje agresji i partycypacji. (C) Akt twórczy w odkryciu naukowym. (D) Ewolucja nauki. (E) Hierarchiczna struktura podmiotu. (F) Nowa gnoza A. Koestlera.

Filozofia religii Leszka Kołakowskiego. [Rec. Kołakowski, Leszek. Religion. If There is No God... On God, the Devil, Sin and Other Worries of the So-called Philosophy of Religion]. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-195, 1984.

# filozofia religii #

Władysława Stróżewskiego dialektyka twórczości. [Rec. Stróżewski, Władysław. Dialektyka twórczości]. Studia Filozoficzne, nr 10, 201-208, 1984.

Heidegger i gnoza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 133-144, 1989. Marciszuk, Piotr.

# HEIDEGGER, Martin # gnoza #