INDEKS AUTORSKI

Janusz Margański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Rorty, Richard. Obiektywność, relatywizm i prawda. Warszawa, Aletheia, 1999.

PRZEKŁAD. Levinas, Emmanuel. Imiona własne. Warszawa, KR, 2000.

PRZEKŁAD. Derrida, Jacques. Marginesy filozofii. Dziadek, Adam i Margański, Janusz i Pieniążek, Paweł (tłum.). Warszawa, KR, 2002.

PRZEKŁAD. Levinas, Emmanuel. Istniejący i istnienie. Kraków, Homini, 2006.

PRZEKŁAD. Levinas, Emmanuel. Bóg, śmierć i czas. Kraków, Znak, 2008.

PRZEKŁAD. Deleuze, Gilles. Kino 1. Obraz-ruch 2. Obraz-czas. Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2010.