INDEKS AUTORSKI

Barbara Markiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Husserl i fenemenologia. [Rec. Pivcević, Edo. Husserl and Phenomenology]. Studia Filozoficzne, nr 8, 142-145, 1973.

Heglowska "Dialektyka świadomości" a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 109-127, 1974.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # marksizm # świadomość # dialektyka #

Fenomenologiczna koncepcja nauki i historii według Ante Pazanina. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-86, 1974.

# filozofia jugosłowiańska # fenomenologia # filozofia nauki # filozofia historii #
TREŚĆ. 1. Koncepcja nauki. 2. Trzy próby zrealizowania ideału filozofii jako nauki ścisłej. 3. Koncepcja historii.

"Analecta Husserliana". [1971, 1972, 1974]. Studia Filozoficzne, nr 4, 177-184, 1975.

z: Rek, Bolesław. Międzynarodowe kursy podyplomowe w Dubrowniku. Studia Filozoficzne, nr 8, 157-161, 1975.

Od tłumacza. Krytyka i filozofia krytyczna. Studia Filozoficzne, nr 12, 41-44, 1981.

# krytyka filozoficzna # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von #

"Najstarszy program systemu niemieckiego idealizmu" - dyskusje i kontrowersje. Studia Filozoficzne, nr 4, 51-68, 1983. Markiewicz, Barbara.

# idealizm niemiecki / klasyczna filozofia niemiecka #
ABSTRAKT. Artykuł poświęcony jest anonimowemu fragmentowi tekstu filozoficznego, opublikowanego po raz pierwszy w 1917 r. przez F. Rosenzweiga. Rękopis ten, uznany za autograf Hegla, znajduje się obecnie w depozycie Biblioteki Jagiellońskiej. Od chwili opublikowania aż do dzisiaj nie ustaje spór dotyczący jego autorstwa, które przypisywano Schellingowi, Hölderlinowi i Heglowi. NA podstawie dotychczas opublikowanych prac przedstawiono w artykule owe trzy hipotezy oraz argumenty ich zwolenników. Nie rozstrzygając tej kwestii, autorka artykułu stara się przedstawić przełomowe znaczenie tego tekstu w historii klasycznej filozofii niemieckiej.

Omówienie wyników ekspertyzy rękopisu "eine Ethik". Studia Filozoficzne, nr 7, 184-186, 1984.

# HEGEL #

"Myślenie i działanie", "możliwe i rzeczywiste", czyli o "filozofii zjednoczenia". Studia Filozoficzne, nr 8, 47-59, 1984.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # HÖLDERLIN, Friedrich # idealizm niemiecki #

Nowe badania and Heglowską filozofią prawa. [Konferencja Bochum, 19-22.09.1984]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 199-201, 1985.

# HEGEL #

Raz jeszcze o "najstarszym programie niemieckiego idealizmu". [Rec. Mythologie der Vernunft. Hegels ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus. Jamme, Christoph und Schneider, Hans (Hrsg.)]. Studia Filozoficzne, nr 8-9. 180-182, 1985.

# HEGEL #

z: Szymańska, Beata. Emanuel Swedenborg w kulturze europejskiej. [Warszawa 3-5.06.1986]. Studia Filozoficzne, nr 2, 181-184, 1987. Markiewicz, Barbara i Szymańska, Beata.

 

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Obywatelstwo a tożsamość narodowa: rozważania nad przyszłością Europy. Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 1993.