INDEKS AUTORSKI

Henryk Markiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O marksistowskie literaturoznawstwo w Polsce. [Rec. Żółkiewski, Stefan. Stare i nowe literaturoznawstwo]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 349-364, 1952.

Sporne problemy klasowej interpretacji literatury. Myśl Filozoficzna, nr 2, 102-131, 1957.

# literatura # socjalizm # klasa społeczna #

Pojęcie prądu w historii literatury. Studia Filozoficzne, nr 2, 114-141, 1959.

# literatura # prąd literacki #

Fikcja w dziele literackim a jego zawartość poznawcza. Studia Filozoficzne, nr 3, 159-184, 1961.

# fikcja # literatura # poznanie # prawda #

Roman Ingarden o dziele literackim. [Rec. Ingarden, Roman. O dziele literackim]. Estetyka, II, 266-277, 1961.

Prawa naukowe w historii literatury. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-37, 1964.

# prawo nauki # historia literatury # uogólnienia # ideologia #

Polskie dyskusje o formie i treści. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 145-167, 1981. Markiewicz, Henryk.

# filozofia polska # forma i treść # filozofia sztuki # dzieło literackie #