INDEKS AUTORSKI

Robert Marszałek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy można uzasadnić wiarę? [Rec. Kołakowski, Leszek. Jeśli Boga nie ma...]. Studia Filozoficzne, nr 9, 194-199, 1989.

 

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Wprowadzenie do metafizyki. Warszawa, KR, 2000.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności. Warszawa, KR, 2004.

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Faktyczność i obowiązywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Romaniuk, Adam i Marszałek, Robert (tłum.). Warszawa, Scholar, 2005.