INDEKS AUTORSKI

Witold Martyna (1944-2008)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Mizińska, Jadwiga. Ogólnopolska konferencja filozofów w Lublinie. Studia Filozoficzne, nr 1, 188-196, 1975.

Filozoficzne przesłanki psychologii nastawienia D. N. Uznadzego. Studia Filozoficzne, nr 8, 89-97, 1975. Martyna, Witold.

# filozofia psychologii # nastawienie # teoria odbicia #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Pojęcie nastawienia. 3. Miejsce nastawień w procesie regulacji zachowań. 4. Marksistowska teoria odbicia a psychologia nastawienia D. N. Uznadzego.

Pierwsze radzieckie marksistowskie teorie psychologiczne. Studia Filozoficzne, nr 5, 169-185, 1977.

# psychologia # marksizm #
ABSTRAKT. Przedmiotem pracy jest analiza pierwszych radzieckich koncepcji psychologicznych, które w sposób świadomy akceptowały podstawowe tezy ontologiczne i zasady metodologiczne filozofii marksistowskiej. Poprzez analizę ewolucji teoretycznych poglądów czołowych psychologów radzieckich lat dwudziestych i trzydziestych naszego wieku (Korniłow, Basow, Błoński) autor próbuje ujawnić te przyczyny, które prowadziły do poważnych trudności w procesie konkretyzowania ogólnych, filozoficznych tez marksistowskiej teorii odbicia na gruncie teorii psychologicznych. Najważniejsze z owych przyczyn to: mechanistyczne pojmowanie związku psychiki z mózgiem i - będące jego konsekwencją - przenoszenie badań z psychiki na zachowanie oraz upatrywanie przedmiotowej treści odbicia psychicznego w procesach nerwowych, co wraz z przekonaniem o bezpośrednim związku reakcji i bodźców musiało prowadzić do utożsamienia działania z reagowanie, a w dalszej konsekwencji - do odrywania działania od psychiki i traktowania tej ostatniej w sposób funkcjonalistyczny.