INDEKS AUTORSKI

Jan Marx


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Klucze do estetyki. [Rec. Souriau, Étienne. Clefs pour l'esthétique]. Studia Filozoficzne, nr 5, 252-254, 1971.

"Waprosy Fiłosofii" o rewolucji naukowo-technicznej. [Rec. 1971]. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 293-304, 1972. Marx, Jan.